BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20626
Poszukiwane:
3038
Giełda Hurtowa:
5686
Sprzedam biz.:
3295
Nieruchomości:
981
Inwestycje:
3217
Data: 22.10.2017
Razem ofert: 39379
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Przetargi / Nieruchomości / I przetarg ustny nieograniczony
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

I przetarg ustny nieograniczony

  • Id oferty: 19467
  • Info
    • Dodana: 08.10.2009
    • Oferta archiwalna
  • Dodana: 08.10.2009
  • Oferta archiwalna

Zarząd Powiatu Pabianickiego
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2161/42 o pow. 3, 6566 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana, w południowo – zachodniej części znajduje się zbiornik wodny, na części działki znajduje się ogrodzenie z siatki w ramach stalowych o znacznym stopniu zdewastowania około 137 mb oraz pozostałości po utwardzonej drodze. Położona jest w zachodniej części Ksawerowa pośrednio przy ul. Szkolnej. Ul. Szkolna jest drogą zbiorczą i około 2, 0 km w kierunku wschodnim krzyżuje się z ul. Łódzką, która stanowi część drogi krajowej nr 14. Dostęp do przedmiotowej nieruchomości drogą asfaltową prowadzącą od ul. Szkolnej (dz. nr 2162/24) poprzez ustanowienie służebności gruntowej, a następnie przez drogę przebiegającą przez działkę nr 2162/23 na której ustanowiona jest służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2161/42 polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę o numerze 2162/23.
W planie zagospodarowania przestrzennego gm. Ksawerów przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3.P.50 o podstawowym przeznaczeniu zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z utrzymaniem istniejącego zagospodarowania terenu z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy; na terenie oznaczonym symbolem 3.WS.53 o podstawowym przeznaczeniu wód powierzchniowych śródlądowych oraz KDW – droga wewnętrzna.
W KW Nr LD1P/00035408/1 w dziale III wpisane są służebności gruntowe na rzecz właścicieli lokali znajdujących się w budynku „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej 12 oraz służebność gruntowa na czas nieoznaczony, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2162/17 objętej KW 40134, polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 2162/18 objętą niniejszą Kw do drogi publicznej /ul. Szkolnej/, które nie są wykonywane na zbywanej nieruchomości.
Uwaga: Nabywca w/w działki zobowiązany będzie do ustanowienia na czas nieoznaczony, nieodpłatnie służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki 2162/24 polegającej na prawie korzystania i dostępu do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Cena wywoławcza – 1 350 000 zł /słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ do wylicytowanej ceny zostanie doliczone 22% VAT oraz wartość służebności gruntowej w kwocie 2 943 zł /słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote/ plus 22% VAT .
Przetarg odbędzie się 10 listopada 2009 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I Gabinet Wicestarosty.
Wysokość wadium - 135 000 zł
Warunkami udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:
1.dowodu wpłaty wadium
2.dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
3.w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium w wysokości 135 000 zł należy wpłacić przelewem na konto bankowe:
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
PKO Bank Polski S.A. O/Pabianice
55 1020 3437 0000 1102 0078 8109
nie później niż do dnia 5 listopada 2009 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Pabianickiego może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.
Zarząd Powiatu Pabianickiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.