BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20616
Poszukiwane:
3041
Giełda Hurtowa:
5684
Sprzedam biz.:
3292
Nieruchomości:
980
Inwestycje:
3219
Data: 20.10.2017
Razem ofert: 39368
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Przetargi / Nieruchomości / Przetarg na sprzedaż nieruchomości w jeleniej górze
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w jeleniej górze

  • Id oferty: 24681
  • Info
    • Dodana: 31.08.2010
    • Oferta archiwalna
  • Dodana: 31.08.2010
  • Oferta archiwalna

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ogłasza II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż
nieruchomości położonych w Jeleniej Górze

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, zabudowana 4 obiektami usługowo – użytkowymi, w tym budynkiem głównym typu pałacowego i budynkiem laboratoryjnym z częścią mieszkalną o łącznej powierzchni użytkowej 1 917, 50 m2 oraz grunt o powierzchni 13 518 m2, działka nr 5/15, AM-5, obręb Jelenia Góra, KW nr 30961, wraz z ustanowionym na terenie sąsiadującej działki nr 5/12 (KW nr 56870) o pow. 1 131 m2 prawem użytkowania wieczystego (grunt w użytkowaniu wieczystym Uczelni, własność Gminy Jelenia Góra), stanowiąca własność Politechniki Wrocławskiej położona w Jeleniej Górze, przy Al. Jana Pawła II 18-20.

Nieruchomości wpisane są do rejestru zabytków w dniu 8. 03. 1984 r. pod nr 814/J.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5. 189. 000 zł, w tym wartość budynków 2. 501. 895 zł.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu udostępnionym w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162-163 lub na stronie internetowej www. pwr. wroc. pl, zakładka: Uczelnia, zakładka: Nieruchomości.
Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 15 października 2010 r. (piątek) do godziny 15. 00.

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:
 wypisu z właściwego rejestru lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej,
 umowy spółki cywilnej (w przypadku oferty takiego przedsiębiorcy),
3) promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia, w przypadku chęci nabycia nieruchomości przez cudzoziemca,
4) datę sporządzenia oferty,
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń,
6) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, wraz z wyborem nieruchomości gruntowej
7) dołączony dowód wpłacenia wadium.

Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. nr 138 we Wrocławiu, w dniu 18. 10. 2010 r. (poniedziałek) o godzinie 12. 00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które wynosi 155. 700 zł, z zaznaczeniem celu wpłaty - „ II Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy Al. Jana Pawła II 18-20 w Jeleniej Górze” , na konto PWr. : Bank Zachodni WBK S. A. 16 Oddział Wrocław nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Politechnika Wrocławska może od zawarcia umowy odstąpić a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Informacji o przetargu i jego warunkach udzielają Bartłomiej Stopka (71/320 39 13) oraz Iwona Krysiak (71/320 36 60), zaś szczegółowych informacji o nieruchomości wraz z wizją lokalną – Regina Łukawska (601 052 636).
Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.