BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20381
Poszukiwane:
2998
Giełda Hurtowa:
5567
Sprzedam biz.:
3234
Nieruchomości:
893
Inwestycje:
3195
Data: 26.09.2017
Razem ofert: 38804
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Przetargi / Nieruchomości / Sprzedam działkę budowlaną 12200m2
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Poleć ofertę:

Sprzedam działkę budowlaną 12200m2

 • Id oferty: 40486
 • Info
  • Dodana: 10.10.2012
  • Edytowana: 10.10.2012
  • Ważna do: Nieaktualna
 • Dodana: 10.10.2012
 • Edytowana: 10.10.2012
 • Ważna do: Nieaktualna
 • Odwiedzin: 725

Sprzedam :
Działki ewidencyjne nr 1/7 i 1/9, obręb 2-01 Marki, położona w miejscowości Marki ulica Piłsudskiego, gmina Marki, powiat wołomiński, województwo mazowieckie.
Powierzchnia gruntu – 12110 m2.
Działka niezagospodarowana, nieogrodzona. Dostępne media – energia elektryczna.
Dla nieruchomości urządzona jest przez Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
KW WA1W/00012270/2.

5. Opis i określenie stanu nieruchomości

5.1 Stan prawny
Wypis z rejestru gruntów

Województwo: mazowieckie
Powiat wołomiński
Miejscowość: Marki
Jednostka ewidencyjna 143402_1-Marki Gmina Miejska
Obręb: 2-01 Marki
Nr jednostki rejestrowej G.12

Działka: 1/7
Właściciel: udział 1/1 Mincberg & Mincberg Spólka z o. o. z siedzibą w Markach
Opis użytków: łąki trwałe ŁV 0,9276 ha
Działka: 1/8
Opis użytków: łąki trwałe ŁV 0,2834 ha
Razem powierzchnia: 1, 2110 ha ( dwanaście tysięcy sto dziesięć metrów kwadratowych)
Księga wieczysta
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW WA1W/00012270/2.
Dział I księgi wieczystej [oznaczenie nieruchomości ]:
Miejscowość – Marki
Gmina – Marki
Powiat – Wołomiński
Województwo – mazowieckie
Numer działki – 1/7
Sposób korzystania – nieruchomość niezabudowana
Numer działki – 1/8
Sposób korzystania – nieruchomość niezabudowana
Obszar łącznie – 1,2110 ha
Dział II księgi wieczystej KW [własność]
Właściciel: Mincberg & Mincberg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Marki
Dział III księgi wieczystej [ciężary i ograniczenia]
• Brak wpisów
Dział IV księgi wieczystej [hipoteki]

• Brak wpisów

5.2 Charakterystyka i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w miejscowości Marki w gminie Marki. Dojazd do działki ulicą Ceglaną.
Działka niezabudowana, niezagospodarowana. teren działki otoczony obszarami leśnymi. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Na dzień wizji lokalnej i informacji uzyskanej w Nadleśnictwie Drewnica ze względu na nieuregulowany stan prawny działek okalających mogą wystąpić problemy z uzyskaniem służebności drogi koniecznej.
Teren całej działki leży na obszarze zalewowym rzeki Czarnej.
Południowa część działki leży w strefie ochronnej rzeki Czarna.
W południowej części działki przebiega także linia średniego napięcia.
Znaczna część działek stanowi teren bagienny. Nie dokonano badania gruntu.
5.3 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA “Marki I”
W odpowiedzi na wniosek Jana Szuflińskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r., w sprawie wydania wypisu z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, informuję:
Działki o nr ewid. 1/7, 1/8 w obrębie 2-01 położone w Markach znajdują się w terenie objętym ustaleniami i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta “Marki I”, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXlV/395/2002 Rady Miasta Marki z dnia 7 marca 2002r /Dz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2002r Nr 92 poz. 1945/.
Zgodnie z rysunkiem planu
dz. 1/7, 1/8 w obrębie 2-01 znajdują się na terenie oznaczonym w planie symbolem 12 ME - tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej Działki leża w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Działki leża częściowo strefie szczególnej ochrony ekologicznej rzeki Czarnej oraz strefie o utrudnionych warunkach gruntowo - wodnych.
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12 ME plan ustala:
1. Powierzchnia terenu: ok. 4,0 ha ok.
2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej
2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej, obiekty hotelowe turystyczne oraz służące rekreacji i obsłudze ruchu turystycznego;
2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy; Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu;
2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200m2;
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
3.1. Powierzchnia biologicznie czynna Minimum 75% dla każdej działki inwestycyjnej;
3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;
3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze;
3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej 1500m2
3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;
4. Zasady kształtowania przestrzeni
5. 4.1. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,Om od linii rozgraniczających układu ulicznego;
6. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo - wodne;
Ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej oraz utwardzania terenu w zaznaczonej na rysunku planu strefie szczególnej ochrony ekologicznej rzeki Czarnej. W strefie tej ustala się ścisłą ochronę naturalnego krajobrazu, flory i fauny, zakaz wycinki drzew bez zgody wojewódzkiego konserwatora przyrody; Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
7. Infrastruktura techniczna Dopuszcza się lokalizację:
- lokalnych przepompowni ścieków;
- stacji transformatorowych 15/0,4kV;

Dane kontaktowe:
 • Miejscowość:
 • Marki
 • Województwo:
 • mazowieckie
 • Status:
 • Konto firmowe
 • W BiznesOferty.pl:
 • ponad 5 lat
Aby uzyskać dostęp do pełnych danych kontaktowych zarejestruj się lub zaloguj w BiznesOferty.pl.
Inne oferty dopasowane tematycznie:
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.