BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
14674
Poszukiwane:
2756
Giełda Hurtowa:
8621
Sprzedam biz.:
3937
Nieruchomości:
2199
Inwestycje:
2696
Data: 20.06.2019
Razem ofert: 35987
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Współpraca / Motoryzacja / Inwestycja w patentowanie, za 30 tys.- możliwe 3 mln co roku do 2036
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Poleć ofertę:

Inwestycja w patentowanie, za 30 tys.- możliwe 3 mln co roku do 2036

 • Id oferty: 105917
 • Info
 • Odwiedzin: 2166
Inwestycja w patentowanie, za 30 tys.- możliwe 3 mln co roku do 2036

Oferta ma wiele złożonych aspektów informacyjnych i decyzyjnych o decydujących szczegółach, a ich uproszczenie do pojedynczego zdania wyklucza zrozumienie. Zapraszam więc do opisu oferty.

Opis oferty:

Szukam Wspólnika-Inwestora do pilnego rozszerzenia na fazę narodową na wybranym zagranicznym rynku samochodowym - koszt: ok. 30 - 90 tys. PLN, światowego zgłoszenia patentowego PCT (procedura Patent Cooperation Treaty) za 30% udziału w zyskach z opłat licencyjnych za stosowanie wynalazku AKS modyfikacji silników spalinowych na wybranym rynku.

Ostrożna prognoza: parę milionów PLN rocznie dla Wspólnika, do 2036 r., w całym UE koszty i przychody są ok. 3 razy większe.

Równolegle oczekiwanym inwestowaniem jest przyjazne wsparcie badań i promocji projektu AKS jako polskiego wynalazku. Tu mogą być inwestowane też mniejsze kwoty, za np. 200% roczną do 2036 r. dywidendę od wpłat, pozyskiwaną z opłat licencyjnych łącznie na wszystkich chronionych rynkach i zależną od oczekiwanego ogólnego sukcesu rynkowego.

AKS to aktywna komora spalania silnika tłokowego o nowatorskiej strukturze termicznej, w której ciepło nadmiarowe (dotychczas wydalane do chłodnicy) oraz porcje anergii (dotychczas wydalane z gazami spalinowymi), są wewnętrznie buforowane wraz z cyklem pracy silnika, co prowadzi do rewolucyjnego wykorzystania paliwa, przy niewielkich kosztach modernizacji silników.

Efektywność zwrotu kosztów jest do wyliczenia z iloczynu liczby pojazdów produkowanych lub sprzedawanych na danym rynku w wersji AKS oraz bazowej opłaty licencyjnej od jednego pojazdu. Zwrot kosztów powinien być niezwykle wysoki nawet przyjmując symboliczną i nierealnie niską opłatę bazową na poziomie jednego USD lub jednego EURO. Bazowa opłata licencyjna będzie wynikiem negocjacji z licencjobiorcami. Najczęściej uzyskiwana w negocjacjach licencyjnych stawka to co najmniej 3% od korzyści licencjobiorcy.

Tabela krajów do wyboru wg wielkości rynku, w których termin Deadline rozszerzenia narodowego do światowego zgłoszenia PCT lub możliwość przywrócenia terminu to 22. września 2018:
Wg.„Motor”
13-14/2018 Sprzedaż 2017
tysięcy Produkcja 2017 tysięcy
UE/EPO >15 000,0
3 Japonia 5 238,8 11 693,7
4 Indie 4 017,5 4 782,8
10 Kanada 2 077,0 >2280,0
11 Korea Płd. 1 798,7 4 114,9
13 Rosja 1 602,2 >1 380,0
16 Australia 1 188,6 >149,0
17 Indonezja 1 060,8 >1 090,0
24 RPA 555,7 > 615,0


Oczekiwane wydatki Wspólnika-Inwestora:
1. Poniesienie całkowitych kosztów narodowych procedur patentowych i licencyjnych na wybranym rynku wg Tabeli, zdefiniowanych ofertą polskiej kancelarii patentowej, przekazywanych bezpośrednio przez Inwestora na rzecz kancelarii patentowej, wg jej faktur. Przeciętne koszty rozpoczęcia pojedynczej procedury narodowej mogą wynosić ok. 30-40 tys. PLN. Mamy też konkurencyjne oferty kancelarii patentowych w Indiach – na poziomie ok. 10 tys. PLN i propozycją promocji projektu.
2. Finansowe przyjazne wsparcie badań i promocji projektu AKS, w tym udziałów w międzynarodowych konferencjach. Wystarczająca sumaryczna kwota wszystkich poszczególnych wpłat razem to ok 120 tys. PLN.
Oczekiwane przychody Wspólnika-Inwestora:
3. Uwarunkowany sukcesem rynkowym 30%-wy udział Inwestora w opłatach licencyjnych pobieranych co roku przez właściciela projektu AKS na wybranym przez Inwestora rynku wg Tabeli, w okresie najpóźniej od udzielenia narodowego patentu do jego wygaśnięcia w 2036 roku.
4. Dywidenda 200% rocznie od wysokości wpłaty wg p.2, wypłacana w okresie od udzielenia narodowego patentu do 2036 r., pozyskiwana z opłat licencyjnych łącznie na wszystkich chronionych rynkach i zależna od oczekiwanego ogólnego sukcesu rynkowego.

Dla uniknięcia komplikacji w egzekwowaniu bezpośrednio przez nas praw patentowych i śledzenia ich naruszeń, pozyskiwanie opłat licencyjnych będzie oparte o zasadę udzielenia licencji wyłącznej jednemu dużemu podmiotowi, który w swej strukturze ma już możliwości śledzenia konkurentów dla ochrony także własnych innych praw patentowych.

Jest to wariant optymalny także dla licencjobiorcy, ponieważ kto uzyska licencję wyłączną lub co najmniej wyłączność negocjacyjną będzie dyktować warunki finansowe innym i uzyska od sublicencjobiorców dla siebie i dla nas znaczące profity, nawet bez inwestowania w zwiększanie własnej produkcji.
Pierwsze wpływy (planowane jako zwrot kosztów), np. w postaci zaliczki za wyłączność negocjacyjną na wybranym rynku narodowym, są możliwe już po pomyślnym zakończeniu podstawowych badań na współpracującej Politechnice (w planie listopad 2018) i wynikających z nich możliwości promocji projektu AKS.

Zainteresowaniu projektem AKS na rynkach chronionych postępowaniem patentowym powinno szczególnie sprzyjać pozostawienie koncernom całkowicie wolnej ręki do własnych badań i wdrożenia projektu AKS na pozostałych niechronionych dużych dynamicznych rynkach jak np. USA lub Chiny.

Podstawą prognoz jest odpowiedź na pytanie, czy koncerny samochodowe będą musiały bezwzględnie zastosować chronione patentami nasze rozwiązanie, i to w skali realizowanej produkcji lub sprzedaży.
Wydaje się być to nieuniknione przy wielokrotnie wyższym niż wg znanych rozwiązań, potencjale podwyższenia sprawności silników, przekraczającej w założeniach ograniczenia drugą zasadą termodynamiki, z której dotychczas określano maksymalną teoretyczną sprawność idealnego silnika.

Na podstawie przykładowych ostrożnych obliczeń modyfikacji najlepszych seryjnie produkowanych silników, dla których np. przy typowej eksploatacji można obniżyć zużycie paliwa pojazdów np. z 6,5 dcm3 do 4 dcm3 na 100 km, założenia projektu AKS zostały już uznane przez Katedrę Pojazdów współpracującej i przygotowującej badania Politechniki (patrz: silnik badawczy SB3_1 – foto. Politechnika) oraz przez dwa niezależne międzynarodowe zespoły naukowców. Są to:
- Organizing Commitee of the 11-th International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT2018), publikacja w materiałach konferencji,
-Springer Journals Editorial Office Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, publikacja w Journal of Thermal Science, 27(5), 449-455.
Opisy patentowe polskie i PCT są do przesłania, publikacje są do wglądu, przy czym prawa do publikacji zostały zastrzeżone przez Politechnikę i Springer Verlag.
Projektem jest zainteresowana także
- European Commission - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Automotive and Mobility Industries,
która narzuca producentom ograniczenia emisji CO2 i nie pozwoli koncernom ignorować projektu AKS, pod groźbą dotkliwych kar nakładanych przez UE.

Dalsze rekomendacje i przesłanki, które pozwalają oczekiwać, że projekt AKS będzie sukcesem technicznym i rynkowym, bez dużego ryzyka inwestycji:
a) - zaangażowanie w badania AKS dorobku naukowego i potencjału badawczego oraz laboratoryjnego Politechniki, szczególnie z zakresu badań silników, rozkładów temperatur i zastosowań warstw katalitycznych w komorach spalania.
b) - na podstawie przeprowadzonych badań stanu techniki Europejski Urząd Patentowy EPO wydał już opinię, że nasze zgłoszenie patentowe PCT, które zawiera 95 zastrzeżeń patentowych, to trzy niezależne wynalazki.
c) - działanie AKS oparte jest na zjawisku nagrzewania się i wychładzania ciał stałych, dobrze znanym w przyrodzie i w technice.
d) - dane z badań laboratoryjnych podane opisie patentowym Toyoty Patentschrift Nr. DE112011102782 potwierdzają doświadczalnie możliwość przejmowanie ciepła przez warstwy w komorach spalania silników tłokowych.
e) - obliczenia AKS oparte są o precyzyjny bilans strumieni energii w komorze spalania, który wynika z prawa zachowania energii.
f) - robocze przebiegi temperaturowe w AKS odwzorowują sprawdzone przebiegi temperaturowe znane z badań istniejących silników.
g) – rozwiązania AKS są uniwersalne i mogą być stosowane razem ze wszystkimi znanymi obiegami silnika jak i z innymi metodami usprawniania pracy silnika oraz ze wszystkimi stosowanymi paliwami silnikowymi, zarówno płynnymi jak i gazowymi.
h) - podstawowe współczynniki wyznaczające przemieszczanie ciepła zostały w obliczeniach AKS wyznaczone na podstawie przemieszczania ciepła w istniejących silnikach.
i) - w wymaganiach konstrukcyjnych AKS zachowane są duże rezerwy, umożliwiające ewentualne korekty parametrów.
j) - modyfikacja konstrukcji istniejących silników spalinowych na silniki z AKS oparta jest na dobrze znanych i powszechnie stosowanych w przemyśle technologiach nanoszenia lub kształtowania warstw.
k) - W stosunku do kosztownych inwestycji w intensywne rozwijanie obciążonych wciąż wieloma problemami napędów elektrycznych proponowane aktywne komory spalania AKS mogą być nową alternatywą obniżania do wymagań np. EU szkodliwych emisji flot produkowanych pojazdów (promowanych strukturą podatków), z wykorzystaniem aktualnych osiągnięć i istniejącego potencjału przemysłu. W technice napędów spalinowych nie pojawia się żadne inne konkurencyjne do AKS rozwiązanie.
l) - projekt AKS jest zwieńczeniem wieloletnich, najpierw warsztatowych, a później teoretycznych prac nad optymalnym silnikiem spalinowym. W pracach tych wykorzystano kilkudziesięcioletnie inżynierskie doświadczenie w matematyczno-fizycznym modelowaniu, a następnie udanym wdrażaniu przemysłowych systemów automatyki. Prace nad optymalnym silnikiem spalinowym były wspierane przez Katedry Pojazdów dwóch Politechnik, na podstawie zawartych umów o współpracy.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt lub przesłanie danych kontaktowych, mailem lub telefonicznie. Oczywiście chętnie odpowiem na pytania.
Z uwagi na b. krótkie terminy wybór Wspólnika-Inwestora do narodowego rozszerzenia światowego zgłoszenia PCT będzie zależny od szybkości podjęcia decyzji wg punktu 1 oferty, a następnie od wysokości oferowanej kwoty przyjaznego wsparcia projektu, wg punktu 2 oferty.
Dziękuję za zapoznanie się z ofertą.

Dane kontaktowe:
 • Miejscowość:
 • Wrocław
 • Województwo:
 • dolnośląskie
 • Status:
 • Konto zwykłe
 • W BiznesOferty.pl:
 • ponad 9 miesięcy
Aby uzyskać dostęp do pełnych danych kontaktowych zarejestruj się lub zaloguj w BiznesOferty.pl.
Inne oferty dopasowane tematycznie:
Więcej ofert użytkownika:
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.