BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20754
Poszukiwane:
3086
Giełda Hurtowa:
5876
Sprzedam biz.:
3365
Nieruchomości:
1027
Inwestycje:
3266
Data: 21.11.2017
Razem ofert: 39898
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Regulamin
Wyszukaj ofertę:

Regulamin

Regulamin BiznesOferty.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem BiznesOferty.pl jest firma CelNet z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Jacka Soplicy 7a, 80-119 Gdańsk, o numerze NIP 583-247-25-22 i REGON 191992588.

2. BiznesOferty.pl - inaczej nazywany Serwisem, którym zarządza Administrator.

3. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub organizacja korzystająca z Serwisu i posiadająca konto w Serwisie.

4. Rejestracja - dobrowolne przekazanie danych w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług oferowanych przez Serwis.

5. Oferta - informacja zamieszczona przez Użytkownika na łamach Serwisu, mająca na celu dotarcie do innych Użytkowników.

6. Punkty - środek płatniczy obowiązujący w Serwisie.

7. Płatność - opłata dla Administratora związana z zakupem Punktów.

II. REJESTRACJA W SERWISIE

1. Rejestracja w BiznesOferty.pl jest bezpłatna.

2. Z chwilą rejestracji, między Serwisem a Użytkownikem zawarta zostaje umowa o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

3. Rozwiązanie umowy następuje w momencie usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

4. W Serwisie mogą się rejestrować tylko osoby pełnoletnie.

5. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

6. Użytkownik ma możliwość założenia konta "Zwykłego" lub "Firmowego". Cechy kont opisane są na stronie wyboru konta, która stanowi nieodłączną część regulaminu.

7. Aby konto otrzymało status konta Firmowego, dane kontaktowe firmy przypisane do konta muszą być takie same jak dane kontaktowe firmy zamieszczone w rejestrze REGON Głównego Urzędu Statystycznego.

7. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu i go akceptuje.

8. Poprawna rejestracja, to:
- bezbłędne wypełnienie przynajmniej wymaganych pól formularza rejestracyjnego,
- kliknięcie w link aktywacyjny zamieszczony w liście otrzymanym bezpośrednio po rejestracji na adres e-mail Użytkownika,
- akceptacja konta przez administratora Serwisu, po której wysłany zostaje do Użytkownika list informacyjny.

9. Użytkownik oświadcza, że podane podczas rejestracji dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

10. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane w Serwisie były aktualne. W celu edycji danych należy zalogować się w Serwisie.

11. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje dane dostępowe do konta.

12. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych kontaktowych podczas rejestracji lub edycji (gdy konto było aktywne), konto zostaje bezpowrotnie usunięte.

III. DODAWANIE I EDYCJA OFERT

1. Oferty mogą zamieszczać Użytkownicy, którzy posiadają aktywne konto w BiznesOferty.pl.

2. Dodanie oferty może być związane z pobraniem określonej liczby Punktów z konta Użytkownika. Szczegóły dotyczące liczby Punktów pobieranych za zamieszczenie oferty znajdują się na stronie cennika.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ofert naruszających prawo, dobre obyczaje i normy społeczne.

Serwis nie akceptuje również ofert:
- dotyczących systemów zarobkowych Oriflame, FM, Aroma Group, Betterware, SIGNUM itp.,
- reklamujących serwisy, strony i sklepy internetowe,
- zachęcających do niejasnych przedsięwzięć,
- proponujących optymalizację podatkową,
- naruszających dobre imię BiznesOferty.pl,

a także ofert Użytkowników świadczących usługi konkurencyjne w stosunku do BiznesOferty.pl, np.:
- prowadzących serwisy ogłoszeniowe itp.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie danych kontaktowych (a także informacji pozwalających na rozpoznanie oferenta bez konieczności logowania) w tytule i treści oferty oraz na zdjęciach dołączanych do oferty.

5. Niedopuszczalne jest wielokrotne dodawanie tej samej lub bardzo podobnej treści oferty.

6. Niedopuszczalne jest regularne usuwanie i dodawanie tej samej treści oferty. Aby odświeżyć ofertę wystarczy przejść proces edycji bez konieczności zmiany treści oferty.

7. Niedopuszczalne jest działanie, które ma na celu ominięcie dokonania płatności za dodanie oferty (dotyczy kont Zwykłych).

8. Niedopuszczalna jest całkowita zmiana treści, tematu i charakteru oferty podczas jej edycji. Administrator podczas weryfikacji edytowanej przez Użytkownika oferty, usuwa ofertę w momencie gdy stwierdzi, że został całkowicie zmieniony jej charakter. Tzn. np. jeżeli oferta dotyczyła sprzedaży firmy, a po edycji przez Użytkownika dotyczy kupna firmy lub gdy np. przed edycją dotyczyła poszukiwania inwestora, a po edycji przez Użytkownika dotyczy sprzedaży odzieży itp.

9. Użytkownik zamieszczając ofertę potwierdza, że ma pełne prawa autorskie do treści i zdjęć zawartych w ofercie.

10. Serwis zastrzega zobie prawo do wykorzystania treści ofert w celach promocyjnych, np. do zamieszczenia informacji o ofercie w profilach społecznościowych Serwisu.

11. Serwis zastrzega sobie prawo do przechowywania treści nieaktualnych ofert w archiwum Serwisu.

12. Oferty udostępniane są w Serwisie po akceptacji ich przez Administratora.

13. Na życzenie Użytkownika istnieje możliwość przypwrócenia usuniętej przez Użytkownika oferty. Usługa płatna według cennika.

14. Usunięta przez Użytkownika oferta może zostać ponownie dodana po 30 dniach.

IV. PŁATNOŚCI

1. Aby móc skorzystać z niektórych usług w ramach Serwisu, konieczne jest posiadanie Punktów na koncie. Zakup Punktów możliwy jest po zalogowaniu się w Serwisie.

2. W przypadku konta Zwykłego, na którym aby dodać ofertę, wymagane jest posiadanie jednego Punktu, istnieje możliwość dodania oferty bez posiadania Punktu na koncie. W sytuacji, gdy na koncie nie ma Punktu, podczas dodawania oferty pobieramy hasło SMS według wskazówek zamieszczonych na stronie formularza dodawania oferty.

3. Cennik Punktów dostępny jest na tej stronie.

4. Jeżeli Użytkownik ma do konta przypisane dane do faktury VAT i punkty zostały zakupione przelewem, przez PayPal lub kartą płatniczą, to po zaksięgowaniu wpłaty wystawiona zostaje faktura VAT w formie elektronicznej. Faktura zostaje wysłana na adres e-mail przypisany do konta. Link do faktury w formacie PDF dostępny jest również po zalogowaniu się w Serwisie.

5. Opłaty nie podlegają zwrotowi.

V. WIADOMOŚCI

1. Użytkownik ma możliwość korzystania z wewnętrznej poczty Sewisu pozwalającej na wysyłanie wiadomości do innych Użytkowników.

2. Zabrania się wysyłania wiadomości o charakterze reklamowym. Takie zachowanie jest traktowane jako działanie na szkodę Serwisu i prowadzi do zablokowania konta.

VI. LIKWIDACJA KONTA

1. Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie, w tym celu należy wysłać prośbę usunięcia konta przez formularz kontaktowy. W formularzu kontaktowym należy podać adres e-mail przypisany do konta.

2. Punkty zgromadzone na koncie nie ulegają zwrotowi.

VII. REKLAMACJE

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli uważa, że usługi oferowane przez Serwis nie są realizowane zgodnie z Regulaminem.

2. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien skorzystać z formularza kontaktowego. W formularzu kontaktowym należy podać adres e-mail przypisany do konta oraz dokładny opis zaistniałej sytuacji.

3. Serwis rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu otrzymania od Użytkownika wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zaistniałej sytuacji.

VIII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Serwis nie odpowiada za treści zamieszczane przez użytkowników.

2. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

3. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby Serwis działał bezbłędnie, mimo to, na działanie Serwisu nie jest w żadnym zakresie udzielana gwarancja.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty Użytkowników wynikające z przerw w dostępie do Serwisu, w szczególności za awarie sprzętu, oprogramowania, ataki hakerskie, działania sił wyższych lub niezgodne z Polskim prawem i poniższym regulaminem działania innych Użytkowników.

IX. PRAWO I SPORY

1. Właściwym prawem dla umowy między Użytkownikiem i Serwisem jest prawo polskie.

2. Dla ewentualnych sporów między Serwisem a Użytkownikiem właściwe są polskie sądy powszechne.

3. Jeżeli w stosunku do Użytkownika prowadzone jest postępowanie sądowe, to konto Użytkownika zostaje zablokowane do momentu wyjaśnienia sprawy.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Serwis prowadzony jest w języku polskim i tylko w takim języku należy zamieszczać treści. Nieakceptowane są zwłaszcza treści pisane inną czcionką (np. cyrylicą, pismem chińskim lub arabskim).

2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ofert oraz kont, które naruszają regulamin.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania fragmentów treści ofert z powodu błędów, zamieszczonych w nich danych kontaktowych itp.

4. Wpisując dane osobowe w serwisie Użytkownik zgadza się na publikowanie ich w Internecie oraz wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich przez BiznesOferty.pl.

5. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy oferentami, a osobami zainteresowanymi ofertami.

6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z polskim prawem.

7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie maili informacyjnych związanych z działaniem Serwisu, np. informacji technicznych, powiadomień o zmianach w Serwisie, newslettera itp.

8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie maili reklamowych, które mogą być wysyłane za pośrednictwem BiznesOferty.pl nie częściej jak raz w miesiącu.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu wynikających z przyczyn technicznych. Jednocześnie Serwis będzie dążył do maksymalnego skrócenia czasu przerwy.

10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


Korzystanie z BiznesOferty.pl jest równoznacznie z akceptacją treści regulaminu.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.

Szukane towary i usługi w BiznesOferty.pl?
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.