BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20383
Poszukiwane:
3004
Giełda Hurtowa:
5571
Sprzedam biz.:
3232
Nieruchomości:
889
Inwestycje:
3196
Data: 26.09.2017
Razem ofert: 38813
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Promocje / Edukacja, doradztwo / Szkolenie: Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Szkolenie: Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce

  • Id oferty: 16325
  • Info
    • Dodana: 08.10.2009
    • Oferta archiwalna
  • Dodana: 08.10.2009
  • Oferta archiwalna

Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce »


Ochrona własności intelektualnej, jako ochrona twórczych przejawów ludzkiej działalności jest jednym z najbardziej palących problemów w obrocie gospodarczym. W związku z tym, że regulacje prawne wciąż nie nadążają za stale rozwijającym się obrotem gospodarczym, a szczególnie jego standaryzacją, oraz skierowaniem tego obrotu do obrotu elektronicznego, koniecznym jest nie tylko znajomość przepisów obecnie obowiązujących, ale również poznanie najnowszych trendów i pomysłów legislacyjnych w tej dziedzinie. Ze względu na powszechność występowania w obrocie handlowym utworów, jako przedmiotu transakcji pojawiła się potrzeba wyjaśnienia i udzielania praktycznych wskazówek, co do zawierania i wykonywania tego typu umów oraz nakreślenia zasad ochrony tych praw.

Niniejsze szkolenie skierowane jest: zarówno do przedsiębiorstw, które prowadzą obrót różnego rodzaju utworami, jako również do twórców, którzy zainteresowani są należytym zabezpieczeniem swoich praw.

Korzyści dla uczestników:


* uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie uregulowań prawnych obejmujących problematykę praw autorskich i praw pokrewnych oraz wskazanie proponowanych zmian legislacyjnych
* nabycie praktycznych umiejętności konstruowania umów w zakresie praw autorskich oraz ich wykładni
* wskazanie najczęściej pojawiających się problemów praktycznych związanych z obrotem gospodarczym utworami
* wskazanie narzędzi jurystycznych do dochodzenia praw wynikających z ww. umów
* wskazanie konsekwencji prawnych, odpowiedzialności karnej wynikającej z naruszenia przepisów prawa autorskiego
* umiejętność zastosowania odpowiednich środków prawnych celem ochrony własnych interesów na rynku
* bogate materiały szkoleniowe wraz ze wzorami dokumentów i pism stosowanych w obrocie prawnym
* elektroniczny zestaw potrzebnych aktów prawnych


Szkolenia polecamy dla:


* przedsiębiorców, w tym agencji reklamowych, podmiotów tworzących eventy, przedstawicieli działów sprzedaży oraz PR, fotografów, artystów, wykonawców
* osób fizycznych współpracujących z w/w podmiotami
* pracowników oraz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
* wszelkie osób zainteresowanych problematyką praw autorskich


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:


* interaktywny wykład
* prezentacja PP
* indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
* case study


Program szkolenia:


1. Wprowadzenie do problematyki praw na dobrach niematerialnych, w oparciu o istniejące źródła prawa powszechnie obowiązującego
* Krajowe źródła prawa autorskiego
* Regulacje wspólnotowe
* Rola orzecznictwa sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie ochrony praw autorskich twórcy
* Kierunki i zasadność zmian legislacyjnych w prawie autorskim w zakresie zbiorowego zarządu

2. Definicje ustawowe i charakterystyka podstawowych elementów stosunku prawnego w prawie autorskim
* Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego
o przykłady utworów, wskazanych przez prawo autorskie ze szczególnym uwzględnieniem ich cech konstytutywnych
* Podmiot stosunku prawnego na gruncie prawa autorskiego
o twórca utworu i jego status prawny
o twórczość w przedsiębiorstwie - czyli kto jest twórcą: pracownik przedsiębiorstwa czy ono same
* Treść prawa autorskiego
o autorskie prawa osobiste i ich ochrona
o autorskie prawa majątkowe i ich ochrona
* Czas trwania autorskich praw majątkowych
* Przejście autorskich praw majątkowych

3. Zasady obrotu autorskimi prawami majątkowymi
* Autorskie prawa majątkowe, jako przedmiot rozporządzenia w obrocie gospodarczym
* Wynagrodzenie dla twórcy związane z korzystaniem z utworu
* Rola oraz prawa i obowiązki producentów, importerów oraz sprzedawców w procesie eksploatacji i wykorzystania autorskich praw majątkowych
* Pola eksploatacji autorskich praw majątkowych i prawidłowe oznaczenie ich w kontraktach handlowych
* Wynagrodzenia stosowane przez organizacje zbiorowego zarządu prawami autorskimi lub pokrewnymi
* Egzekucja z autorskich praw majątkowych do utworu

4. Konstruowanie umów mających za przedmiot autorskie prawa majątkowe
* Zasady bezpiecznego obrotu autorskimi prawami majątkowymi - kupno autorskich praw majątkowych - praktyczne wskazówki
* Dozwolony użytek publiczny i prywatny chronionych utworów – bezumowne wykorzystywanie autorskich praw majątkowych
* Zasady optymalnego redagowania umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym umów licencyjnych
* Charakterystyka umów licencyjnych na gruncie prawa autorskiego i praw pokrewnych
* Wykładnia wybranych przykładowo umów z zakresu prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w nich błędów
o luki prawne
o sprzeczności i rozbieżności występujące w umowie
* Proces negocjowania tzw. wznowień i dodruków

5. Case Study - rozwiązywanie problemów praktycznych

6. Podsumowanie


Szkolenie prowadzi:Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.

Wszelkich, szczegółowych informacji udzieli Państwu nasz Opiekun szkolenia:

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.