BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
12593
Poszukiwane:
2871
Giełda Hurtowa:
13602
Sprzedam biz.:
2706
Nieruchomości:
2994
Inwestycje:
2319
Data: 22.01.2022
Razem ofert: 37085
Jesteś w:
 1. Biznes Oferty.pl
 2. / Nieruchomości komercyjne
 3. / Grunty i działki
 4. / Działka pod apartamenty lub hotel I linia brzegowa nad Bałtykiem
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Działka pod apartamenty lub hotel I linia brzegowa nad Bałtykiem

 • Id oferty: 183703
 • Info
  • Dodana: 17.11.2021
  • Oferta archiwalna
  • Dodana: 17.11.2021
  • Oferta archiwalna

Działka położona jest w I linii brzegowej. Od plaży dzieli ją tylko pas lasu wydmowego.

Dla nieruchomości wykonano projekt budowlany w różnych wariantach.

Projekt spełnia warunki budowy ośrodka wypoczynkowego i hotelowego.

Teren o powierzchni ponad 2,4 HA jest geodezyjnie podzielony na 3 działki, każda z osobną księgą wieczystą.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej

Media:
- skrzynki prądu na działce,
- woda przy działce- wydane warunki techniczne przyłącza,
- gaz
- na ten moment brak kanalizy. Jest projekt w gminie- przyłączenie w 2022-2023 roku

Cisza, spokój, przepiękna, piaszczysta plaża i kontakt z naturą - to największe atuty tego miejsca.


W A R U N K I Z A B U D O W Y

Teren, na którym znajduje się działka jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLII/ 374/ 2010.

Dla terenu oznaczonego symbolem 13UT/US o powierzchni 5,2160 ha ustala się
1) przeznaczenie — tereny zabudowy usług turystycznych z zielenią towarzyszącą o funkcji: pensjonat, hotel, ośrodek wczasowo- wypoczynkowy z pełnym zapleczem gastronomiczno- rekreacyjnym, z dopuszczeniem obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych jak basen, korty tenisowe, boiska, kręgle, odnowa biologiczna,
2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) zagospodarowanie terenu w obowiązujących liniach rozgraniczających oznaczonych na rysunku planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
- 8,0m od linii rozgraniczającej teren funkcjonalny graniczącej od północy z terenem oznaczonym symbolem 12KDZ. Obszar ten ustala się jako strefę przejściową dla terenów ochronnych obszaru Natura 2000.
- 8,0m.od linii rozgraniczającej teren funkcjonalny graniczący od południowego wschodu z terenem oznaczonym symbolem 16KDZ,
- 6,0m od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi IIKDL,15KDD
c) pozostałe granice zabudowy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
d) charakter zabudowy — na działce budowlanej budynki wolnostojące, łącznie z budynkami pomocniczymi max 3 lub w formie zblokowanej,
e) wysokość zabudowy — do trzech kondygnacji nadziemnych - do 12,0 m ostatnia kondygnacja w połaci dachowej jako poddasze użytkowe,
f) poziom posadzki parteru max 1,20 m. od poziomu urządzonego terenu,
g) geometria dachu — dachy dwu lub wielospadowe o spadkach 25 0 -400 ; naprzeciwległe połacie dachu winny posiadać takie same kąty nachylenia,
h) krycie połaci dachowych, dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi; dopuszcza się stosowanie materiałów nawiązujących do tradycyjnych pokryć dopuszczonych przez przepisy odrębne,
i) maksymalna powierzchnia zabudowy — 20% powierzchni działki budowlanej,
j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni działki budowlanej. Teren zagospodarować zielenią wysoką, średnią i niską.
k) ogrodzenie do wysokości 1,50m. Zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
l) zakaz lokalizowania zabudowy kempingowej, pól namiotowych, obiektów tymczasowych substandardowych jak: budki, barakowozy, kontenery handlowe, kioski i.t.p.
ł) dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących nośników reklamowych i informacyjnych o wysokości do 3,0m od poziomu urządzonego terenu,
m) przy obiektach i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych,
n) stosować odpowiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w 56 i S9 niniejszej uchwały,
3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) strefę przejściową zagospodarować zielenią niską i krzewiastą,
b) stosować odpowiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w S7 niniejszej uchwały,
4) w zakresie zasad i warunków scalania i podziału terenu:
a) teren funkcjonalny zostaje wydzielony z działki ewidencyjnej nr 34/7,
b) zasady podziału terenu funkcjonalnego na działki budowlane. minimalna powierzchnia działki budowlanej — 6500,0 m2, minimalna szerokość frontu działki budowlanej — 50,0 m. - maksymalna ilość działek — 7
c) propozycję podziału terenu funkcjonalnego naniesiono na rysunku planu,
d) dopuszcza się scalanie działek budowlanych pod warunkiem stosowania ustaleń z zakresu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu podanych w S26,pkt2).
e) stosować odpowiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w SI 1 niniejszej uchwały,
5) w zakresie obsługi komunikacyjnej
a) obsługę komunikacyjną terenu funkcjonalnego z projektowanych dróg publicznych 11 KDL
b) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej w ilości — minimum 1 miejsce postojowe na 3 użytkowników,
c) stosować odpowiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w SI 2 niniejszej uchwały,
6) w zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną stosować odpowiednio do terenu ustalenia ogólne zawarte w SI 3 niniejszej uchwały.

Inne oferty dopasowane tematycznie:
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.