BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
12004
Poszukiwane:
2931
Giełda Hurtowa:
14222
Sprzedam biz.:
2794
Nieruchomości:
3290
Inwestycje:
2375
Data: 31.03.2023
Razem ofert: 37616
Jesteś w:
 1. Biznes Oferty.pl
 2. / Nieruchomości komercyjne
 3. / Grunty i działki
 4. / Sprzedaż nieruchomości rolnych, leśnych i zabudowanej budynkiem
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Poleć ofertę:

Sprzedaż nieruchomości rolnych, leśnych i zabudowanej budynkiem

 • Id oferty: 199166
Sprzedaż nieruchomości rolnych, leśnych i zabudowanej budynkiem - zdjęcie 1
Sprzedaż nieruchomości rolnych, leśnych i zabudowanej budynkiem - zdjęcie 2
Sprzedaż nieruchomości rolnych, leśnych i zabudowanej budynkiem - zdjęcie 3
Sprzedaż nieruchomości rolnych, leśnych i zabudowanej budynkiem - zdjęcie 4
 • Cena:
 • 1 239 910 PLN
 • Rodzaj transakcji:
 • Sprzedam
 • Powierzchnia całkowita:
 • 25 275 m²

Sygn. akt XIV GUp 500/21

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości ........... ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości:

1) nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . , działki gruntu o numerach ewidencyjnych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o łącznej powierzchni 1,6400 ha, dla której Sąd Rejonowy w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prowadzi KW o numerze PT1T/ 00048734/ 1 wraz z udziałem w wysokości 5 258/10 000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym . . . . . . . . . . . . . . , dla której Sąd Rejonowy w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prowadzi KW o numerze . . . . . . . . . . . . . . . .

2) nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . , działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o łącznej powierzchni 0,5281 ha, dla której Sąd Rejonowy w . . . . . . . . . . . . . . . . .... prowadzi KW o numerze PT1T/ 00072798/ 4 wraz z udziałem w wysokości 1 694/10 000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym . . . . . . . . . . . . . , dla której Sąd Rejonowy w . . . . . . . . . . . . . . . . .......... prowadzi KW o numerze . . . . . . . . . . . . . . . . .........

3) nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości .. . . . . . . . . . . . . . . . . . , działka gruntu o numerze ewidencyjnym .. . . . . . . . . . . . . . , o powierzchni 0,0135 ha, dla której Sąd Rejonowy w . . . . . . . . . . . . . . . . ..... prowadzi KW o numerze . . . . . . . . . . . . . . . . ;

4) nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położona w miejscowości.. . . . . . . . . . . . . . . . . . , przy ulicy .. . . . . . . . . . . . . . . . . . , działki gruntu o numerach ewidencyjnych: . . . . . . . . . . . . . . , o łącznej powierzchni 0,2035 ha, dla której Sąd Rejonowy w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..prowadzi KW o numerze . . . . . . . . . . . . . . . . ...;

5) udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej, leśnej, położonej w miejscowości . . . . . . . . . . . . , działka gruntu o numerze ewidencyjnym . . . . . . . . . . . , o powierzchni 0,1424 ha dla której Sąd Rejonowy w . . . . . . . . . . . . . . prowadzi KW o numerze . . . . . . . . . . . . . . . . ...

2. Ceny wywoławcze za poszczególne nieruchomości opisane w ust. 1 Ogłoszenia wynoszą:

1) 592.900,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w ust. 1 pkt 1 Ogłoszenia;
2) 176.400,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w ust. 1 pkt 2 Ogłoszenia;
3) 9.310,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w ust. 1 w pkt 3 Ogłoszenia;
4) 454.300,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w ust. 1 w pkt 4 Ogłoszenia;
5) 7.000,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w ust. 1 w pkt 5 Ogłoszenia.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . , z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – XIV GUp 500/21”.

4. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (. . . . . . . . . . . . . . .) o numerze: . . . . . . . . . . . . . . . . ../ . . . . . . . . . . . . . . . . . najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

5. Ceny wywoławcze wskazane w Ogłoszeniu stanowią ceny netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług, jeżeli przedmiot sprzedaży nie będzie objęty zwolnieniem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, tekst jedn. ze zm.) - zwana dalej również jako u.p.t.u. W przypadku zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., uczestnik przetargu (konkursu ofert), którego oferta została wybrana, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, na wezwanie syndyka zobowiązuje się złożyć wspólnie z syndykiem masy upadłości stosowne oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego - na podstawie art. 43 ust. 10 u.p.t.u. – według wzoru przygotowanego przez syndyka masy upadłości.

6. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

7. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a także umieszczone w Internecie pod adresem:. . . . . . . . . . . . . . . . ............. – w odpowiedniej zakładce.

8. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 27 lutego 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel.: ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . ..........).

Dodatkowe informacje:

Konkurs ogłasza Syndyk masy upadłości Dariusza Ciacha

1. Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości:

1) nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10, 130/11, 130/12, 130/13, 130/14, 130/15, o łącznej powierzchni 1,6400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 5 258/10 000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;

2) nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 130/25, 130/26, 130/27, 130/28, 130/29, o łącznej powierzchni 0,5281 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072798/4 wraz z udziałem w wysokości 1 694/10 000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;

3) nieruchomość gruntowa, rolna, położona w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 58/25, o powierzchni 0,0135 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
KW o numerze PT1T/00066604/3;

4) nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położona w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, przy ulicy Ludwikowskiej 99, działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 57/9 oraz 58/1, o łącznej powierzchni 0,2035 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048926/4;

5) udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej, leśnej, położonej w miejscowości Smardzewice (gmina Tomaszów Mazowiecki), działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1351, o powierzchni 0,1424 ha dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00065468/0.

Oferty proszę składać na adres na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Dariusza Ciacha, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 45 1090 1304 0000 0001 4835 1955/ Santander Bank Polska S.A.

Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczone w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/xivgup500 – w odpowiedniej zakładce.

Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 27 lutego 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel.: 726... pokaż telefon726 790 740 lub 42 ... pokaż telefon42 637 28 88, e-mail: syn...@... pokaż e-mailsyndyk@sidowski.com.pl).

Obserwuj ofertę
Dane kontaktowe:
 • Nazwa firmy:
 • Łódzkie Centrum Reklamy Biuro Ogłoszeń
 • Ulica:
 • Sterlinga 27/29 Lok. 305
 • Kod pocztowy:
 • 90-212
 • Miejscowość:
 • Łódź
 • Województwo:
 • łódzkie
 • Telefon:
 • +48... pokaż telefon+48 605895556
 • NIP:
 • 7281228269
 • Status:
 • Konto firmowe
 • W BiznesOferty.pl:
 • ponad 5 lat

Inne oferty dopasowane tematycznie:

Więcej ofert firmy:

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.