BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20624
Poszukiwane:
3042
Giełda Hurtowa:
5695
Sprzedam biz.:
3292
Nieruchomości:
980
Inwestycje:
3218
Data: 21.10.2017
Razem ofert: 39388
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Przetargi / Nieruchomości / II przetarg ustny nieograniczony
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Poleć ofertę:

II przetarg ustny nieograniczony

 • Id oferty: 21580
 • Info
  • Dodana: 06.01.2010
  • Edytowana: 06.01.2010
  • Ważna do: Nieaktualna
 • Dodana: 06.01.2010
 • Edytowana: 06.01.2010
 • Ważna do: Nieaktualna
 • Odwiedzin: 466

Starosta Pabianicki
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej, obręb P-7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/2 o powierzchni 0, 0577 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1P/00049685/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianic w/w działka położona jest w jednostce przestrzennej B.1.1/WC (wielofunkcyjna zabudowa centrum) o podstawowym przeznaczeniu terenu: usługi publiczne lub komercyjne o uciążliwości nieprzekraczającej granic obiektu działki; usługi wbudowane w bryły budynków mieszkalnych o uciążliwości nieprzekraczającej granic lokalu; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; zabudowa mieszkaniowa typu śródmiejskiego w formie budynków wielorodzinnych – kamienic; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej; mieszkalnictwo zbiorowe. Jako dopuszczalne przeznaczeniu terenu: garaże i parkingi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i usługowej; urządzenia obsługi technicznej. Wyklucza się prowadzenie działalności gospodarczej (produkcyjnej, przetwórczej, składowej) zarówno w budynkach, jak i poza nimi oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko ( z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej).
Działka nr 16/2 jest niezabudowana i stanowi część terenu o charakterze skweru zieleni, ma kształt trapezu, położona jest w centralnej części miasta Pabianic przy zbiegu ulic Partyzanckiej i Zamkowej. Ul. Zamkowa stanowi główną ulicę miasta wzdłuż której położone są obiekty handlowe i usługowe, zaś ul. Partyzancka jest częścią drogi krajowej nr 14. W sąsiedztwie znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: energetyczne, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani obligacyjnymi.
Cena wywoławcza 462 000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 16 marca 2010 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego, budynek A, piętro I Gabinet Wicestarosty.
Wysokość wadium - 46 200 zł
Warunkami udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:
1.dowodu wpłaty wadium
2.dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
3.w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium w wysokości 46 200 zł należy wpłacić przelewem na konto bankowe:
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
PKO Bank Polski S.A. O/Pabianice
55 1020 3437 0000 1102 0078 8109
nie później niż do dnia 11 marca 2010 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Pabianicki może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.
Pierwszy przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość został przeprowadzony 10 listopada 2009
Starosta Pabianicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Regulamin przetargu i dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Dane kontaktowe:
 • Miejscowość:
 • Pabianice
 • Województwo:
 • łódzkie
 • Status:
 • Konto zwykłe
 • W BiznesOferty.pl:
 • ponad 9 lat
Aby uzyskać dostęp do pełnych danych kontaktowych zarejestruj się lub zaloguj w BiznesOferty.pl.
Inne oferty dopasowane tematycznie:
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.