BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20462
Poszukiwane:
3004
Giełda Hurtowa:
5550
Sprzedam biz.:
3224
Nieruchomości:
882
Inwestycje:
3214
Data: 21.09.2017
Razem ofert: 38889
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Przetargi / Nieruchomości / Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Poleć ofertę:

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

 • Id oferty: 29081
 • Info
  • Dodana: 05.04.2011
  • Edytowana: 05.04.2011
  • Ważna do: Nieaktualna
 • Dodana: 05.04.2011
 • Edytowana: 05.04.2011
 • Ważna do: Nieaktualna
 • Odwiedzin: 611

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. Nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Witkowskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1271/12 o powierzchni 1, 1103 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00006340/1
Nieruchomość gruntowa.
Działka posiada kształt nieregularny, teren działki płaski, częściowo ogrodzony, na części nieruchomości istnieją wylewki asfaltobetonowe stanowiące boisko. Dojazd do nieruchomości z ulic: Witkowskiej i Ogrodowej, utwardzonymi asfaltem. Przyległy teren posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. Działka sąsiaduje z obiektami szkolnymi, zabudową jednorodzinną i wielorodzinną.
Dla przedmiotowego terenu zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września (Uchwała XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 roku) nieruchomość 1271/12 położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową.
Księga wieczysta nr PO1F/00006340/1 w dziale III zawiera zapisy dotyczące ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością – dotyczy: służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 1271/6 od strony ul. Witkowskiej (na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1271/5), służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 1271/9 od strony ul. Wojska Polskiego we Wrześni na rzecz: każdoczesnego właściciela działki 1271/8, nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 1271/9 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1271/11.
Wykonywanie służebności nie dotyczy nieruchomości objętej przedmiotem przetargu – działka 1271/12.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 ze zm. ) minął dnia 7 października 2010 r.
Cena wywoławcza dla w/w nieruchomości wynosi 1 998 540, 00 zł + VAT (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100 + VAT 23%).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 122 000, 00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej 29 kwietnia 2011 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Starostwa. Wadium można wnosić w obligacjach Skarbu Państwa.

2. Nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3839/8 o powierzchni 0, 5987 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00028469/1.
Nieruchomość gruntowa zabudowana.
Zabudowę działki stanowi budynek garażowy o powierzchni użytkowej 224, 06 m2 i powierzchni zabudowy264, 60 m2. Budynek jest parterowy, bez poddasza, podpiwniczenia. Wybudowany został w roku 1987, technologią tradycyjną, murowaną. Dach płaski, betonowy, ocieplony, kryty papą. Wyposażenie budynku w instalacje: elektryczną (oświetleniową i siłę), odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną i grawitacyjną, telefoniczną.
Działka posiada kształt regularny, teren płaski, ogrodzony siatką stalową.
Grunt posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej.
Dla działki ewidencyjnej nr 3839/8 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzoną Uchwałą nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 roku ww. nieruchomość położona jest w terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 ze zm. ), minął dnia 30 września 2010 roku.
Cena wywoławcza dla w/w nieruchomości wynosi 1 134 000, 00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).
Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 56 700, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej 29 kwietnia 2011 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Starostwa. Wadium można wnosić w obligacjach Skarbu Państwa.

3. Nieruchomości lokalowej nr 5 o charakterze użytkowym, zlokalizowanej w budynku użytkowo – mieszkalnym położonym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, wraz z udziałem w działce nr 1542/2 o powierzchni 0, 0624 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00030243/8.
W skład nieruchomości lokalowej wchodzą:
- samodzielny lokal użytkowy nr 5 o powierzchni użytkowej 280, 7 m2,
- piwnice, hall z klatką schodową, schody i poddasze nieużytkowe jako pomieszczenia przynależne, łączna powierzchnia 298, 5 m2
- udział w 6898/8163 częściach nieruchomości wspólnej, na którą składają się części wspólne budynku użytkowo – mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 8 oraz działka nr 1542/2 o powierzchni 0, 0624 ha.
Na powierzchnię użytkową lokalu nr 5 składa się: 11 biur, korytarz, WC na 1 piętrze budynku oraz pomieszczenie użytkowe na poddaszu. Strych nie jest użytkowany, możliwa adaptacja na cele mieszkalne lub użytkowe.
Lokal nr 5 zlokalizowany jest w I piętrowym + poddasze budynku użytkowo – mieszkalnym, w którym na parterze znajdują się 4 lokale mieszkalne. Budynek wybudowany został w 1901 roku, jest całkowicie podpiwniczony, murowany z cegły. Dach stromy, pokryty dachówką. Budynek znajduje się w centrum Wrześni.
Dla nieruchomości oznaczonej działką nr 1542/2 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzoną Uchwałą nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2010 roku – działka 1542/2 położona jest w terenach budownictwa mieszkaniowego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. , nr 102, poz. 651 ze zm. ) minął dnia 1 października 2010 roku.
Cena wywoławcza dla w/w nieruchomości lokalowej wraz z powierzchniami przynależnymi oraz udziałem wynosi 632 000, 00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100).
Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 31 600, 00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej 29 kwietnia 2011 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Starostwa. Wadium można wnosić w obligacjach Skarbu Państwa.

4. Nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji biurowo – magazynowej położonej we Wrześni, w rejonie ulic Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/24 o powierzchni 0, 4514 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1F/00033375/3
Nieruchomość gruntowa zabudowana.
Nieruchomość posiada regularny kształt. Teren nieogrodzony. Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja, gaz. Na nieruchomości posadowiony jest budynek o funkcji biurowo – magazynowej. Powierzchnia użytkowa 4439 m2 (pow. zabudowy 1476 m2). Obiekt jest 4 kondygnacyjny. Całkowicie podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej pełnej. Dach konstrukcja drewniana, kryta dachówką. Budynek wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, c. o. , elektryczną, telefoniczną. Obiekt posiada dźwigi towarowo – osobowe.
Dla przedmiotowego rejonu (ul. Kościuszki i ul. Gen. Sikorskiego) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o funkcji usługowo – handlowej i produkcyjnej (zatwierdzony Uchwałą nr XXXIII/242/97 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18. 04. 1997r. ) – zgodnie z nim nieruchomość położona w rejonie ulicy Kościuszki, oznaczona nr geodezyjnym 3896/24 przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – handlową i produkcyjną z parkingami.
Księga wieczysta nr PO1F/00033375/3 w dziale III zawiera zapis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością polegającą na nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 3896/8 (po podziale dz. 3896/23 i 2896/24) na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3896/12.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 minął dnia 15 września 2010 roku.
Cena wywoławcza dla w/w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 3896/24 wynosi 2 745 700, 00 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).
Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 140 000, 00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561, w taki sposób, aby najpóźniej 29 kwietnia 2011 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Starostwa. Wadium można wnosić w obligacjach Skarbu Państwa.

5. Przetargi odbędą się 6 maja 2011 roku w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10
1) działka nr 1271/12 - o godz. 0800
2) działka nr 3839/8 - o godz. 0930
3) działka nr 1542/2 - o godz. 1100
4) lok. nr 5 wraz z przynależnościami - o godz. 1230
6. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, po zakończeniu przetargu, zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
9. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
10. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na trzy dni przez zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.
11. Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium.
12. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków koniecznej jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków.
13. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
14. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Dane kontaktowe:
 • Miejscowość:
 • Września
 • Województwo:
 • wielkopolskie
 • Status:
 • Konto firmowe
 • W BiznesOferty.pl:
 • ponad 6 lat
Aby uzyskać dostęp do pełnych danych kontaktowych zarejestruj się lub zaloguj w BiznesOferty.pl.
Inne oferty dopasowane tematycznie:
Więcej ofert firmy:
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.