BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20616
Poszukiwane:
3041
Giełda Hurtowa:
5684
Sprzedam biz.:
3292
Nieruchomości:
980
Inwestycje:
3219
Data: 20.10.2017
Razem ofert: 39368
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Przetargi / Nieruchomości / Ogłoszenie o drugich rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Poleć ofertę:

Ogłoszenie o drugich rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

 • Id oferty: 29082
 • Info
  • Dodana: 05.04.2011
  • Edytowana: 05.04.2011
  • Ważna do: Nieaktualna
 • Dodana: 05.04.2011
 • Edytowana: 05.04.2011
 • Ważna do: Nieaktualna
 • Odwiedzin: 887

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 o pow. 0, 2461 ha (Księga Wieczysta nr PO1F/00033375/3)

Opis nieruchomości:
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki, oznaczona geodezyjnie jako działka 3896/23 o pow. 2461 m2, stanowiąca własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisana w Sądzie Rejonowym we Wrześni pod nr Księgi Wieczystej nr PO1F/00033375/3.
Zabudowę działki stanowi budynek hali montażowej z częścią biurową – socjalną i częścią łącznika, z lat 70- tych XX wieku, o pow. zabudowy 1058 m2 i o łącznej pow. użytkowej ok. 1924 m2.
Grunt posiada pełne uzbrojenie techniczne (prąd, wodę z wodociągu miejskiego, gaz, kanalizację zbiorczą oraz sieć teleinformatyczną).
Dla przedmiotowego rejonu (ul. Kościuszki i ul. gen. Sikorskiego) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o funkcji usługowo – handlowej i produkcyjnej, zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/242/97 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18-04-1997 r. – zgodnie z nim nieruchomość położona w rejonie ulicy Kościuszki oznaczona nr geodezyjnym 3896/23 przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – handlową i produkcyjną z parkingami.

Ogłaszane uprzednio przetargi nie dały rezultatu, a zorganizowane były:
I przetarg – 26. 02. 2010 r.
II przetarg – 06. 08. 2010 r.
III przetarg – 12. 11. 2010 r.
I rokowania – 19. 01. 2011 r.

Księga Wieczysta nr PO1F/00033375/3 w dziale III zawiera zapis, który wskazuje ustanowienie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/8 (po podziale: działka 3896/23 i dz. 2896/24) nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 3896/8 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3896/12. Wykonywanie służebności nie dotyczy nieruchomości objętej przedmiotem rokowań – działka 3896/23.

I. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 725 000, 00 zł
(słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wniosą zaliczkę w kwocie: 40 000 zł do 29 kwietnia 2011 roku w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz pkt ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4 grudnia 2009 roku.
II. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w podanym terminie oraz złożenie w terminie do dnia 29 kwietnia 2011 roku do godz. 14. 00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Chopina 10 – Zgłoszenia udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie z napisem: „ ROKOWANIA – WRZEŚNIA, HALA MONTAŻOWA; nie otwierać”
III. Zgłoszenie winno zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
2. Datę sporządzenia zgłoszenia,
3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Proponowaną cenę przewyższająca cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
IV. Warunkiem udziału w rokowaniach jest okazanie Komisji dowodu wpłaty zaliczki w oryginale i dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, koniecznej jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, aktualność wyciągu winna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres 3 m-cy poprzedzających datę rokowań, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r. , nr 167, poz. 1758 ze zm. )

Rokowania odbędą się 9 MAJA 2011 ROKU o godz. 10. 00 w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 – pokój 112, I piętro

W stosunku do nabywcy, zaliczkę zalicza się na poczet ceny sprzedaży a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy, zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy.
Pozostałym uczestnikom umowy, zaliczka zostanie niezwłocznie zwrócona, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania rokowań, zamknięcia rokowań, unieważnienia rokowań, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Cena nieruchomości płatna będzie jednorazowo, tak aby w przeddzień zawarcia aktu notarialnego znajdowała się na koncie sprzedającego.
Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy a zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w Księdze Wieczystej – ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Dane kontaktowe:
 • Miejscowość:
 • Września
 • Województwo:
 • wielkopolskie
 • Status:
 • Konto firmowe
 • W BiznesOferty.pl:
 • ponad 6 lat
Aby uzyskać dostęp do pełnych danych kontaktowych zarejestruj się lub zaloguj w BiznesOferty.pl.
Inne oferty dopasowane tematycznie:
Więcej ofert firmy:
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.