BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
20611
Poszukiwane:
3038
Giełda Hurtowa:
5687
Sprzedam biz.:
3291
Nieruchomości:
980
Inwestycje:
3219
Data: 19.10.2017
Razem ofert: 39362
Jesteś w: Biznes Oferty.pl / Przetargi / Nieruchomości / III przetarg ustnym nieograniczony
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Poleć ofertę:

III przetarg ustnym nieograniczony

 • Id oferty: 34725
 • Info
  • Dodana: 17.01.2012
  • Edytowana: 17.01.2012
  • Ważna do: Nieaktualna
 • Dodana: 17.01.2012
 • Edytowana: 17.01.2012
 • Ważna do: Nieaktualna
 • Odwiedzin: 674

Zarząd Powiatu Pabianickiego
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanych, położonych w Pabianicach w obrębie P-13: objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00001374/6, 29 oznaczonej jako działki nr 112/20, nr 112/33, nr 112/22, nr 112/24, nr 112/26, nr 112/29, nr 112/10, nr 112/5, przy ul. Kazimierza 10, 12, 14 oznaczonej jako działki nr 112/7, nr 112/8, nr 112/16, nr 112/17, nr 112/18 o łącznej powierzchni 1, 2001 ha oraz objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00028443/6, oznaczonej jako działka nr 112/31 o pow. 0,0405 ha. W/w działki zabudowane są budynkiem hali głównej po byłych warsztatach szkolnych o pow. użytkowej 6 728,91 m2 i kubaturze 16 007 m3, ponadto na działce nr 112/7 znajduje się magazyn paliw o pow. 8,16 m2, wyciąg pyłu z hali warsztatów i wiata magazynowa, na działce nr 112/5 znajduje się komin wraz z czopuchem obsługujący kotłownię węglową w warsztatach, na działce nr 112/8 znajduje się betonowy podest na pojemniki z gazem, w/w teren częściowo jest utwardzony nawierzchnią betonową i płytami betonowymi, pozostałą część nieruchomości stanowią trawniki oraz pojedyncze drzewa, wjazd od ul. Kazimierza. Przez nieruchomość przebiegają dwa kable energetyczne do sąsiednich działek. Przedmiotowe nieruchomości są uzbrojone w następujące media instalacyjne: energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną (ogrzewanie – lokalna kotłownia węglowa). W/w nieruchomości obciążone są trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, który po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu zostanie bezzwłocznie wygaszony. W/w nieruchomości nie są obciążone prawami obligacyjnymi ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nabywca w/w nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na czas nieoznaczony, nieodpłatnie służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki 112/27 polegającej na prawie korzystania i dostępu do sieci kanalizacyjnej.
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianic działki nr 112/33, 112/22, 112/24, 112/26, 112/29, 112/5, 112/7, 112/8, 112/16, 112/18 i 112/31 położone są w jednostce przestrzennej: D. 12. 1/U/Z. Na terenach oznaczonych U/Z ustala się: jako podstawowe przeznaczenie terenu - usługi publiczne lub komercyjne tj. usługi oświaty, kultury, zdrowia, sportu, rekreacji i wypoczynku itp. z towarzyszącą zielenią; jako dopuszczalne przeznaczenie terenu - obiekty zamieszkania zbiorowego oraz urządzenia obsługi technicznej. Działki nr 112/10 i nr 112/17 położone są w jednostce przestrzennej: D. 13. 3/WC. Na terenach oznaczonych WC (wielofunkcyjna zabudowa centrum) ustala się: jako podstawowe przeznaczenie terenu – usługi publiczne lub komercyjne o uciążliwości nieprzekraczającej granic obiektu, działki, usługi wbudowane w bryły budynków mieszkalnych o uciążliwości nieprzekraczającej granic lokalu, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa typu śródmiejskiego w formie budynków wielorodzinnych – kamienic, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej, mieszkalnictwo zbiorowe; jako dopuszczalne przeznaczenie terenu – garaże i parkingi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i usługowej oraz urządzenia obsługi technicznej. Działka nr 112/20 położona jest w jednostce przestrzennej: D. 12. 1/U/Z i D. 13. 3/WC. Na w/w terenach wyklucza się: prowadzenie działalności gospodarczej (produkcyjnej, przetwórczej, składowej, handlu hurtowego) zarówno w budynkach, jak i poza nimi oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko ( z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej). W/w działki położone są w strefie ochrony konserwatorskiej ogólnych cech rozplanowania, w strefie ochrony archeologicznej. W/w nieruchomości będą licytowane łącznie.
Cena wywoławcza – 2 800 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się 20 marca 2012 o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I Gabinet Wicestarosty.
Wysokość wadium – 280 000,00 zł.
Warunkami udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:
1. dowodu wpłaty wadium
2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
3. w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium w wysokości 280 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto:
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
PKO Bank Polski S. A. O/Pabianice
55 1020 3437 0000 1102 0078 8109
nie później niż do dnia 16.03.2012 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm. )
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Pabianickiego może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.
Zarząd Powiatu Pabianickiego informuje, że termin I przetargu na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości wyznaczony był na dzień 27.09.2011 r. , a termin II przetargu wyznaczony był na dzień 13.12.2011 r.
Zarząd Powiatu Pabianickiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dane kontaktowe:
 • Miejscowość:
 • Pabianice
 • Województwo:
 • łódzkie
 • Status:
 • Konto firmowe
 • W BiznesOferty.pl:
 • ponad 6 lat
Aby uzyskać dostęp do pełnych danych kontaktowych zarejestruj się lub zaloguj w BiznesOferty.pl.
Inne oferty dopasowane tematycznie:
Więcej ofert firmy:
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.